bodeče neže

Bodeče neže so si ime izbrale, ker jih odlično predstavlja: pušeljc, ki pritegne pozornost; enkrat veselo razcveten, drugič otožno zaprt, tretjič po žensko oster. Predvsem pa pušeljc, ki nikoli ne ovene, nikoli ne pozebe. Že od leta 1991 se ženske družijo ob petju slovenskih ljudskih pesmi. Nastopajo na kulturnih prireditvah v Kranju in okolici, na srečanjih pevcev ljudskih pesmi po vsej Sloveniji ter vsakoletno prirejajo svoje tematske koncerte. Del svojega programa so leta 1998 skupaj s Kranjskimi furmani obeležile na avdio-kaseti z naslovom So pesmi okrogle. Istega leta so Neže za svoje delo prejele Malo Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za uspešno delo na področju ohranjanja ljudskega pevskega izročila. Leta 2008 so izdale zgoščenko slovenskih ljudskih pesmi Ringa raja. Umetniška vodja in hkrati ena od ustanovnih članic skupine je Mateja Urbiha. 

kranjski furmani

Ker je bil Kranj znan kot križišče trgovskih poti in so se v njem ustavljali ter prepregali številni furmani, so se fantje in možje, ki so se zbrali v skupini pevcev ljudskih pesmi, odločili, da se poimenujejo po njih. Skupina skupaj deluje že več kot 25 let. Odločili so se, da bodo poustvarjali slovensko ljudsko petje s poudarkom na moškem troglasju in na gorenjskih pesmih. Kranjski furmani nastopajo za potrebe folklorne skupine, nastopajo pa tudi samostojno v obliki manjših ali večjih koncertov, se udeležujejo srečanj ljudskih pevcev po Sloveniji in se predstavljajo na valovih radiev ter v programih oddaj. V obdobju med božičem in novim letom se prelevijo v kolednike ter hodijo od hiše do hiše. Z obrednimi pesmimi voščijo novo leto ter ohranjajo že skoraj pozabljeni običaj. Od leta 2006 skupina deluje pod mentorstvom Adrijana Novaka.