Letni koncerti

Vsako leto priredimo koncert, pri katerem sodelujejo vse sekcije in kjer pokažemo, kaj smo celo leto počeli. Tukaj lahko vidite nekaj čudovitih utrinkov iz preteklih let.